Tax Free aankopen TaxFree shopping

Als u buiten de EU woont zijn er mogelijkheden om de betaalde 21% BTW terug te krijgen. Neem hiervoor contact met ons op.
Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.
Export door particulier die buiten de EU woont

TaxFree shopping for Non-EU residents.
There are possibilities for Tax-Free shopping, please contact us.
free-vector-tax-free-shopping-0-030209-tax-free-sh